Preskoči na glavno vsebino

Objave

Prikaz objav, dodanih na februar, 2016

Bionika, zanimiv poklic prihodnosti

Živimo v času, ko se znanje ustvarja in širi vedno hitreje in temu trendu se pridružujemo tudi izobraževalne ustanove. Ponudba smeri in stopenj izobraževalnih programov se vsako leto povečuje in med novimi programi prevladujejo interdisciplinarni. To ustreza manjšim podjetjem, ki so bolj prožna in odzivna in se zato lahko bolje znajdejo v tem gospodarsko razburkanem času. V malih podjetjih namreč ni prostora za množico ozko usmerjenih strokovnjakov, v prednosti so kadri z interdisciplinarno širino, ki jo omogočata mehatronika in predvsem bionika.


     Na višji strokovni šoli na Ptuju smo že pred časom zaznali piš tega novega vetra in začeli prikrojevati naša jadra. Prvi korak v to smer je bil program Mehatronika, ki smo ga razvili pred približno desetletjem in povezuje med seboj več tehniških strok. Predvsem so to elektrotehnika, računalništvo in strojništvo. Trg delovne sile je potrdil našo vizijo saj se naši diplomanti uspešno zaposlujejo tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Dodat…

Bipropagation demonstration in MatLAB

Here is given an example of the "bipropagation" algorithm for learning of NN. It is written in MatLAB language (R2015a) and is as similar as possible  to  "Deep learning" example "AutoencoderDigitsExample.m" which is included in MatLAB's Neural Network Toolbox. So you can easily compare both algorithms. I believe that my algorithm have few advantages over autoencoder. Please tell me what do you think about it. Please cite me in your works. Thanks a lot.

Download demo

======================================================
%% Training a Deep Neural Network for Digit Classification
% This example shows how to use the Neural Network Toolbox(TM) to train a
% deep neural network to classify images of digits and is very similar to
% "AutoencoderDigitsExample.m" which is included in
% Neuronal Network ToolBox from MatLAB. This example is made for comparison
% of both algorithms.
%
% Neural networks with multiple hidden layers can be useful for solving
% class…